“Слова пра пісьменніка”

Паважаныя сябры!

Да 125-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы

абанемент Пінскай гарадской цэнтральнай бібліятэкі

прапануе вашай ўвазе

кніжную выставу “Слова пра пісьменніка”.

На выставе прадстаўлены матэрыялы аб жыцці і творчасці класіка беларускай літаратуры.

Выстава будзе дзейнічаць з 1 па 20 сакавіка 2021 г.

Спіс літаратуры:
  1. Кандрат Крапіва. Шлях да неўміручасці : [успаміны, эсэ / укладанне А. І. Атраховіч]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2020. – 236, [2] с., [24] л. іл., партр., факсім. – (Жыццё знакамітых людзей Беларусі)
  2. Бугаёў, Д. Я. Зброяй сатыры, зброяй праўды / Д. Я. Бугаёў. – 2-е выданне, дапрацаванае і дапоўненае. – Мінск : Беларуская навука, 2004. – 316 с.
  3. Сабалеўскі, А. В. Кандрат Крапіва : постаць і творы / Анатоль Сабалеўскі. – 2-е выданне, дапрацаванае і дапоўненае . – Мінск : Народная асвета, 2003. – 304 с.
  4. Ляшук, В. Я. Вывучэнне творчасці Кандрата Крапівы ў школе : дапаможнік для настаўнікаў / В. Я. Ляшук, М. І. Яніцкі. – Минск : Аверсэв, 2007. – 192 с. – (Бібліятэка настаўніка)
  5. Мішчанчук, М. І. Вывучэнне творчасці Кандрата Крапівы ў школе : вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў і студэнтаў-філолагаў / М. І. Мішчанчук. – Брэст : БрДУ імя А.С.Пушкіна, 2008. – 192 с.
  6. Лаўшук, С. С. Кандрат Крапіва і беларуская драматургія / С. С. Лаўшук. – Мінск : Беларуская навука, 2002. – 252 с.
  7. Сабалеўскі, А. Кандрат Крапіва : нарыс  жыцця і творчасці : для сярэдняга і старэйшага школьнага узросту / А. Сабалеўскі. – Мінск : Нар. Асвета, 1989. – 222 с.:  іл. – (Народныя пісьменнікі БССР).
[свернуть]

Пісьменнікі Беларусі – пра Кандрата Крапіву

“Можна зайздросціць пісьменніцкаму шчасцю Кандрата Крапівы, але разумней будзе вучыцца ў яго. А вучыцца ёсць чаму, бо Крапіва Кандрат Кандратавіч з тых старэйшых пісьменнікаў, у якіх ёсць чаму вучыцца – гэта школа літаратурная, школа навуковая, школа чалавечая”

Алесь Петрашкевіч

“Крапіва, безумоўна, вялікі майстар байкі і камедыі, але ён і добры лірычны паэт, і цудоўны бытапісец. Дыяпазон яго творчасці вельмі шырокі, таму што пісьменнік шырока глядзіць на жыццё і глыбока пранікае ў яго тайнікі: ён бачыць у ім і гераічнае, і трагічнае, і смешнае”

Пятро Глебка

“Ёсць людзі, якія маюць быццам не адно жыццё, не адну біяграфію, – жыццё іх упрыгожвае многія тысячы жыццяў, біяграфій! Дзелячыся з мноствам людзей багаццем сваёй душы, чалавек тады не бяднее, а наадварот – узбагачаецца сілай народа, яго ўдзячнасцю і любоўю. Такім чалавекам – сапраўдным сынам народа – мы называем і Кандрата Крапіву.”

Янка Брыль

“Стыхія камічнага, якая выбухнула ў крапівінскім таленце, была такой напорыстай, магутнай, што адразу забяспечыла паэту-сатырыку самую шырокую і ўдзячную аўдыторыю. Рагатала ўся Беларусь: байкі, вершы Кандрата Крапівы чыталі, атрымаўшы свежую газету і пасеўшы на прызбе, вясковыя дзядзькі, без іх не абыходзіліся самадзейныя спектаклі, сходкі, з крапівінскімі прыпеўкамі ішлі ў наступ за новы быт рашучыя камсамольцы дваццатых і трыццатых гадоў”

Іван Навуменка

“Кандрат Кандратавіч Крапіва – адзін з папулярнейшых і славутых пісьменнікаў нашай рэспублікі. Вясновыя галасы зямлі – у ягоным голасе, ясныя промні – у яго шчырым сэрцы: доля народа, Радзіма жыве, іскрыцца ў яго творах”

Антон Бялевіч

“Уся творчасць К. Крапівы трывала сваімі карэннямі звязана з лёсам народа, вырасла з самага жыцця, шчодра, шаноўна і ўмела ўвабрала ў сябе невычарпальнае багацце жывой народнай мовы, сілы і мудрасці народнай”

Антон Бялевіч

Share Button

Добавить комментарий

Яндекс.Метрика