Необычные книги из фонда читального зала

Уважаемые читатели!

Читальный зал центральной городской библиотеки

представляет Вашему вниманию

подборку необычных книг своего фонда.

Здесь вы можете увидеть самую большую, самую маленькую, самую толстую книгу, книги в необычном оформлении, подарочные издания.

Будем рады видеть Вас  в числе наших читателей.

САМАЯ БОЛЬШАЯ КНИГА

Размер книги –  45см х 37см

Нацыянальны атлас Беларусі / Камітэт па зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь. – Мінск : Мінская друкарская фабрыка, 2002. – 292с.

Национальный атлас Беларуси — фундаментальное научно-справочное официальное государственное издание: картографическое произведение (атлас), в котором высветлены современные данные о Белоруссии, он характеризирует природные условия и ресурсы, демографическую, экономическую, историческую ситуацию в Белоруссии.

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ  КНИГА

Размер книги – 10см х 14см

Касько, У. К. Палескі дзівасіл : беларускія народныя прыказкі, прымаўкі, выслоўі / У.К.Касько. – Мінск : Вышэйшая школа, 2005. – 383 с.

Першае арыгiнальнае выданне лепшых узораў беларускiх народных прыказак, прымавак, выслоўяў  i фразеалагiзмаў са скарбнiцы знакамiтага фалькларыста, этнографа, мовазнаўцы, асветнiка А.К. Сержпутоўскага.

САМАЯ ДЛИННАЯ  КНИГА

Размер книги – 16см х 32см

Мир географии: География и географы. Природная среда / Редколлегия : Рычагов Г. И. и др. – Москва : Мысль, 1984. – 367 с.,  ил., карт., схем., граф., табл.

“Мир географии” – уникальное популярное иллюстрированное издание. Цель его – пропаганда советской географической науки. Основу книги составил живой рассказ о современной географии, ее месте и роли в системе научного познания мира, ее идеях, проблемах и открытиях. Книга рассчитана на массового читателя.

САМАЯ ШИРОКАЯ КНИГА

Размер  книги – 23см х 32см

Лексічны атлас беларускіх народных  гаворак : у 5 т. / Акадэмія навук Беларусі,  Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; [укладальнікі: М. П. Антропаў і інш.]. — Мінск, 1994. — Т. 3 : Сельская гаспадарка : [адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел на 1 кастрычніка 1993 г.]. — 145, [1] с., [142] л. карт.

Трэці том «Лексічнага атласа беларускіх народных гаворак» грунтуецца на тых жа метадалагічных прынцыпах, што і папярэднія тамы. Ен уключае 293 лінгвістычныя карты, на якіх паказана  тэрытарыяльнае пашырэнне  лексікі мясцовых гаворак Беларусі, якая датычыцца асобы  чалавека, яго побыту і заняткаў. Сюды адносяцца назвы частак цела чалавека, словы, якія характарызуюць  яго знешні выгляд, характар, назвы хвароб, прадметаў і паняццяў.

САМАЯ ТОЛСТАЯ КНИГА

Толщина книги составляет 8 см

Всемирная история. Первобытные культуры и цивилизации древности / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. – Минск : Харвест, 2007. – 1584с.

Всемирная история — процесс развития человеческого общества в целом, для которого характерны закономерности, проявляющиеся в истории всех народов. Всемирный исторический процесс начинается с появлением человеческого общества и в зависимости от общих отличительных особенностей условно делится на хронологические периоды.

ОРИГИНАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТРИ КНИГИ В ОДНОМ ФУТЛЯРЕ

Книга первая

Першы “Буквар” : да 400-годдзя выдання / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; [аўтары ідэі: Р. С. Матульскі, С. Ф. Алейні ; адказны рэдактар А. А. Суша] : [Кн. 2] : . – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі : ТАА “Друкарня Фідрык”, 2018 Пераклад / [пераклад на беларускую мову Г. К. Цівановай ; рэдактары: А. М. Галіноўская, Т. Р. Мацвеева]. – 110 с. УДК 811.163.1(075.2)

Дапаможнік для навучаньня пісьменнасьці. Буквар дапамагае засвоіць друкаваныя і рукапісныя літары і іхнія гукавыя значэньні, навучыцца чытаць разам найпрасьцейшыя склады і словы і правільна разумець чытанае, умець чытаць і разумець тэксты, пісаць простыя словы і сказы.

Книга вторая

Першы “Буквар” : да 400-годдзя выдання / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт;[аўтары ідэі: Р. С. Матульскі, С. Ф. Алейнік ; адказны рэдактар А. А. Суша]: [Кн. 1] : . – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі: ТАА “Друкарня Фідрык”, 2018 Факсімільнае узнаўленне / [пераклад на беларускую мову Г. К. Цівановай ; рэдактары: А. М. Галіноўская, Т. Р. Мацвеева]. – [111] с.

Кніга  з’яўляецца факсімільным узнаўленнем  першага ў свеце выдання пад  назвай “Буквар”. Выданне  заклікана  садзейнічаць папулярызацыі найлепшых узораў  кніжнай культуры беларускага  народа, захаванню яго духоўнай спадчыны.

Книга третья

Першы “Буквар” : да 400-годдзя выдання / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; [аўтары ідэі: Р. С. Матульскі, С. Ф. Алейнік; адказны рэдактар А. А.Суша] : [Кн. 3] : . – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі : ТАА “Друкарня Фідрык”, 2018 Даследаванні = Исследования = Discovery / [пераклад на англійскую мову Л. Ю. Казакова, А. У. Коршук, В. М. Шумскай ; складальнік А. А. Суша]. – 246, [1] с.

Выданне ўключае вынікі гісторыка-культурнага даследавання, якое раскрывае значнасць першага ў  свеце выдання  пад  назвай “Буквар”.

ФАКСИМИЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ В КОЖАНОМ ПЕРЕПЛЕТЕ

Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска Скорины = Book heritage of Francysk Skaryna : навуковае выданне : у 21 т. Т. 19. Малая падарожная кнiжка. Ч. 2 / Нацыянальная  бібліятэка Беларусі ; рэд. А. А. Суша; рэд кал. Р. С. Матульскі [и др.]. – Факс. узнаўленне. – Мiнск , 2017. – 495 с.

Еще совсем недавно в Беларуси было всего 10 книг Скорины. В течение пяти лет в рамках проекта по возвращению книжного наследия первопечатника в разных европейских странах были найдены все сохранившихся до нашего времени издания (520 единиц) и получены их цифровые копии. Факсимильное издание насчитывает 20 томов текстов Скорины и один том, рассказывающий о самом проекте по возвращению книжного наследия нашего земляка.

ФАКСИМИЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ – РОМАН-РУКОПИСЬ

Шолохов, Михаил Александрович. Тихий Дон: Факсимильное издание текста рукописей. Кн.1-я и кн.2-я : несравненный гений / предислоаие и науч. коммент. АН Ф. Ф. Кузнецова. – Киев : Изд-во «Библиотека журнала «Дніпро», 2005. – 416с.

 

Роман-рукопись «Тихий Дон» М. А. Шолохова – это блестящая эпопея о поисках смысла бытия и метаниях целого народа, о людях, которые могут вынести любые испытания, но иногда до конца своих дней не способны осознать простейшие законы своей личной жизни.

ИЗДАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ ТЕКСТ НА НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКАХ

Литературно-художественное издание включает текст на четырёх языках: русском, белорусском, украинском и английском.

Караткевіч, У. С. Дзікае паляванне караля Стаха = Дикая охота короля Стаха = Дике полювання короля Стаха = King Stakh’s Wild Hunt : аповесць / У. С. Караткевіч ; мастак Ю.Якавенка. – Мінск: Беларускi фонд культуры, 2010. – 760с.

«Дикая охота короля Стаха» — историческая повесть белорусского писателя Владимира Короткевича с элементами мистики, считается классикой белорусской литературы. В основе событий лежит семейная легенда, проклятие, которое должно уничтожить род, а в развязке мистика оказывается преступным замыслом. Автор постоянно поддерживает напряжение, подвергая героя опасности. Важное место  в книге занимают национальные и социальные мотивы, влияющие на развитие сюжета.

ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Лазука, Б. Слуцкія паясы: адраджэнне  традыцый / Б. А. Лазука;  [фота: Б. А. Лазука, М. П. Мельнікаў, А. П. Лабковіч]. – Мінск : Беларусь, 2013. – 126, [1]с.

Больш за два з паловай стагоддзі прайшло з той пары, калі ў беларускім горадзе Слуцку пачаўся выраб тканых паясоў, якія атрымалі сусветную вядомасць. У кнізе расказваецца аб гісторыі Слуцкай мануфактуры, разглядаюцца  мастацкія  асаблівасці і асноўныя  віды слуцкіх паясоў, іх месца ў кунтушовым строі – старадаўнім касцюме беларускай шляхты і заможнага мяшчанства. Змешчаныя ў лексіконе назвы, паняцці і тэрміны дазваляюць скласці больш поўнае ўяўленне аб слуцкіх паясах і ацаніць іх, як неаддымную частку еўрапейскага мастацтва і побытавага  тэкстылю XVIII-пачатку XIX ст.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ОБЛОЖКИ

Гиннесс. Мировые рекорды 2007 = Guinness world records. 2007 / [редактор Крейг  Глендей; перевод с английского Н. Григорьева, М. Фадеева]. – Москва : Астрель, 2006. – 287 с.

Перед вами очередное издание самой популярной книги в мире. Здесь вы, как всегда, найдете сотни новых и обновленных потрясающих фотографий. Кроме того, вашему вниманию предлагаются эксклюзивные интервью с рекордсменами, прежде всего с теми, кто уже не первый год устанавливает необычные рекорды для этой книги.
Дизайн обложки для выпуска этого года разрабатывался долго и трудно. Использовано два разных вида очень тонкой серебряной фольги – голографической (создающей эффект вертикальных “столбов света”) и двояковыпуклой (обеспечивающей отражающий эффект шара в центре). Такое сочетание разных видов фольги для оформления “Книги рекордов” применено впервые.

КНИГА – ВАРЕЖКА

Хансен, Робин.  Тёплые варежки:  15 оригинальных моделей для взрослых и детей /  Робин Хансен. – Москва : Эксмо, 2006. – 128с.

Попробуйте связать яркие, удобные варежки для тех, о ком Вы заботитесь. Вам помогут простые таблицы-инструкции, советы по вязанию манжет и больших пальцев, рекомендации по использованию нескольких разноцветных нитей. Связав одну пару, Вы поймете, насколько хороши вещи, созданные своими руками, тем более что это совсем не сложно. Свяжите варежки, которые согревают руки и порадуют сердца ваших близких.

КНИГА – ПОНЧО

Экман, Эди.  Изящные накидки и пончо:  16 самых красивых моделей / Эди Экман. – Москва : Эксмо, 2006. – 128с.

Что делает красиво одетую девушку еще  более  неотразимой?  Конечно же, легкая кружевная накидка. А что согреет Вас в прохладный день? Уютное пончо. Вязать их просто и интересно – справится даже новичок. Подробные инструкции и понятные схемы помогут Вам освоить несложные приемы вязания и порадовать себя, а может быть и своих близких модными, яркими и всегда такими женственными накидками.

Share Button

Добавить комментарий

Яндекс.Метрика