«Промні асветніцтва»

Паважаныя чытачы!

Абанемент цэнтральнай гарадской бібліятэкі

прапануе Вам наведаць выставу-інфармацыю «Промні асветніцтва»,

прымеркаваную да Дня беларускага пісьменства.

З матэрыяламі выставы можна азнаёміцца з 1 па 23 верасня 2020 года.

Спіс літаратуры::
 1. Берасцейскія кнігазборы : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання” (Брэст, 30-31кастрычніка 2008 г.) / УК “Абласная бібліятэка ім. М. Горкага” ; складальнікі А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька ; рэдактар В. А. Гарбачэўская. – Брэст : Палiграфiка, 2010. – 464 с.)
 2. Францыск Скарына на мовах народаў свету / [укладанне, пасляслоўе А. Карлюкевіча ; прадмова А. Сушы]. – Мінск : Звязда, 2014. – 133, [1] с.
 3. Клышка, А. Францыск Скарына, альбо Як да нас прыйшла кнiга : нарыс / А. Клышка. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. – 115 с.
 4. Лойка, А. А. Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае : раман-эсэ / А. А. Лойка. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. – 366 с. – (Школьная бiблiятэка)
 5. Слаўны сын Беларусі: Кніга пра Скарыну : Для сярэдняга і старэйшага школьнага узросту / Прадмова А. І. Мальдзіса. – Мінск : Юнацтва,1994. – 254 с.
 6. Францыск Скарына і сучаснасць : зборнік п’ес / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі, Цэнтр беларускай драматургіі ; [складальнік А. А. Суша ; рэдкалегія: У. М. Карачэўскі (старшыня) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – 334, [1] с.
 7. Суша, А. А. Франциск Скорина ― человек мира / Алесь Суша ; [научный редактор Л. В. Языкович]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2016. – 300, [3] с.
 8. Скарына Ф. Творы: Прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія / Уступны артыкул, падрыхтоўка тэкстаў А. Ф. Коршунава, паказальнікі А. Ф. Коршунава, В. А. Чамярыцкага. – Мінск : Навука і тэхніка, 1990. – 207 с.
 9. Немировский, А. И. Пурпур и яд : [роман] / Александр Немировский. – Москва : Вече, 2016. – 318, [1] с. – (Исторические приключения)
 10. Лойко, О. А. Скорина / Олег Лойко ; авторизованный перевод с белорусского Г. Бубнова. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 349, [1] с., [24] л. ил., портр., факсим. – (Жизнь замечательных людей)
 11. Старажытная беларуская літаратура (ХII-XVII стст.) / укладанне, прадмова, каментарый І. Саверчанкі. – Мінск : Кнігазбор, 2007. – 608 с.
 12. Бярозкіна, Н. Ю. Гісторыя кнігадрукавання Беларусі ( ХVI – пач. ХХ ст.) / Н. Ю. Бярозкіна. – Мінск : Беларуская навука, 1998. – 199 с.
 13. Верціхоўская, В. У. Вывучэнне творчасці Францыска Скарыны ў школе : дапаможнік для настаўнікаў / В. У. Верціхоўская, М. І. Верціхоўская. – Мінск : Аверсэв, 2006. – 140 с.
 14. Старажытная беларуская літаратура : зборнік. – Мінск : Юнацтва, 1990. – 350 с.
 15. Немировский, Е. Л. Путешествие к истокам русского книгопечатания : книга для учащихся / Е. Л. Немировский. – Москва : Просвещение, 1991. – 224 с.
 16. Агіевіч, У. У. Імя і справа Скарыны : у чыіх руках спадчына / У. У. Агіевіч. – Мінск : Беларуская навука, 2002. – 319 с.
 17. Арочка, М. Судны дзень Скарыны : драматычная паэма / М. Арочка ; [мастак М. Купава]. – Мінск : ТДА “Сталія”, 2001. – 183 с.
 18. Мальдзіс, А. І. Ад Скарыны і Фёдарава — у XXI стагоддзе : зборнік эсэ / Адам Мальдзіс. – Мінск : Чатыры чвэрці, 2018. – 206 с.
 19. Книга. Окно в мир : [для младшего школьного возраста] / [составитель Т. И. Жуковская ; фото А. П. Дрибаса]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2015. – 32 с.
[свернуть]
Share Button

Добавить комментарий

Яндекс.Метрика