Літара Ж

Жалтоўскі Іван Уладзіслававіч

   Рускі архітэктар, мастак, асветнік, буйны прадстаўнік рэтраспектывізма ў архітэктуры Масквы.Іван Жалтоўскі Іван вядомы як майстар нэарэнесансу і нэакласіцызму ў дарэвалюцыйны перыяд. Пачаўшы працу ў перыяд зараджэння стылю мадэрн у 1890-х гг., Жалтоўскі дажыў да пачатку эпохі буйнапанэльнага хатабудавання 1950-х.
Нарадзіўся Іван Уладзіслававіч 27 лістапада 1867 г. у Пінску. Іван бліскуча скончыў Пінскую гімназію і паступіў у Пецярбургскую Акадэмію мастацтваў.
На працягу ўсяго жыцця заставаўся верным архітэктурным ідэям Рэнесансу. У 1909 г. атрымаў званне акадэміка архітэктуры.
Жалтоўскі быў жанаты на дачцы купца-старавера і сястры купца-прамыслоўца П. П. Рабушынскага Лізавеце.
Іван Уладзіслававіч — аўтар аднаго з першых планаў рэканструкцыі Масквы (1920 г.), аўтар планіроўкі шэрагу будынкаў Усерасійскай сельскагаспадарчай і саматужна-прамысловай выставы (1923), будынка Дзяржбанка (1927-1929) у Маскве. Пабудаваны ім вядомы жылы дом на Махавой вуліцы ў Маскве (1933-1934) вытрыманы ў духу палладыянскай архітэктуры. Жалтоўскі пабудаваў у Маскве асабняк Тарасава (Вялікі Патрыяршы завулак) у 1909-1912 гг., дом на Ленінскім праспекце (1949), дом на Смаленскім пляцы (1950) і іншыя.
У Маскве выйшла з друку манаграфія Жалтоўскага Івана “Праекты і пабудовы”.
Іван Уладзіслававіч пражыў доўгае і плённае жыццё. Ён памёр у 1959 г. у г. Маскве.
У Пінску імем славутага земляка названы праспект у Паўночным мікрараёне горада, а на будынку былой гімназіі, дзе вучыўся І. У.Жалтоўскі, устаноўлена мемарыяльная дошка.

Аб жыцці і дзейнасці

 1. Жолтовский Иван Владиславович // Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. —Минск, 2012. — Т. 3. Кн. 1 : Гомельская область. — С. 270—271.
 2. Жалтоўскі Іван Уладзіслававіч // Культура Беларусі : энцыклапедыя : [у 6 т.]. —Мінск, 2012. — Т. 3. — С. 608—609.
 3. Жолтовский Иван Владиславович // Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. — Минск, 2009. — Т. 1. Кн. 1 : Брестская область. — С. 382.
 4. Жолтовский Иван Владиславович // Республика Беларусь : энциклопедия : [в 7 т.] —Минск, 2006. — Т. 3. — С. 563.
 5. Жалтоўскі Іван Уладзіслававіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. — Мінск, 1998. — Т. 6. — С. 419.
 6. Жалтоўскі Іван Уладзіслававіч // Архітэктура Беларусі : энцыклапедычны даведнік. — Мінск,1993. — С. 585—586.
 7. Жолтовский Иван Владиславович // Национальная академия наук Беларуси : энциклопедический справочник / НАН Беларуси, Издательский дом «Беларуская навука» ;[редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.)]. — Минск, 2017. — С. 158—159.
 8. Жолтовский Иван Владиславович // Национальная академия Беларуси : персональный состав, 1928—2015 / [сост.: Т. С. Буденкова и др. ; редкол.: В. Г. Гусаков (пред.) и др.]. — 2-е изд., испр. Минск, 2016. — С. 521—522.
 9. Крэпак, Б. А. Іван Жалтоўскі, 1867, Пінск – 1959, г. Масква : неарэнесанс, народжаны ў Пінску / Барыс Крэпак // Вяртанне імёнаў : нарысы пра мастакоў : у 2 кн. / Барыс Крэпак. — Мінск, 2013. Кн. 1. — С. 195—204.
 10. Жолтовский Иван Владиславович : вучоныя – ураджэнцы Піншчыны // Ученые Пинщины / [авт.-сост. И. А. Кибак, П. Н. Синкевич, В. В. Василевицкий]. — Пинск : Пинская региональная типография, 2012. — С. 50.
 11. Харэўскі, С. В. Іван Жалтоўскі. Тэатр у Гомелі / С. В. Харэўскі // Сто твораў XX стагоддзя: нарысы па гісторыі мастацтва і архітэктуры Беларусі найноўшага часу / С. В. Харэўскі. — Вільня, 2012. — С. 184—188. НЕТ В ФОНДЕ ЦБС
 12. Жолтовский Иван Владиславович // Белорусы, прославившие Россию. Россияне, прославившие Беларусь : биографический справочник / Постоян. ком. Союз. Государства ; [авт. текста А. А. Звозников.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск, 2011. — С. 75. НЕТ В ФОНДЕ ЦБС
 13. Харэўскі, С. Культавы дойлід : да 50-годдзя смерці І. Жалтоўскага / Сяргей Харэўскі // Асоба і час : беларус. біягр. альманах / С. В. Харэўскі. — Мінск, 2010. — Вып. 2. — С. 326—332. НЕТ В ФОНДЕ ЦБС
 14. Нiкалаеў, М. Беларускі Пецярбург / М. Нікалаеў. — Санкт-Пецярбург : ВиТ-принт, 2009. — С. 221.
 15. Жалтоўскі Іван Уладзіміравіч (27.11.1867 г. – 16.7.1957 г.) = Zheltovsky, Ivan Vladimirovich (b. 27.11.1867 – d. 16.7.1957) // 250 асоб з Беларусі ў дыялогах культур = 250 people from Belarus in the dialogue of cultures / [рэд.: Т. Л. Пісарэнка, Л. У. Языковіч ; пер. на англ. мову Л. М. Серады]. — Мінск : Экоперспектива, 2008. — C. 293—294.
 16. Жолтовский Иван Владиславович // Учитель вечен на земле Полесской / [авт.-сост. И. А. Кибак]. — Минск, 2005. — С. 188—189.
 17. Айрапетов, Ш. А. О принципах архитектурной композиции И. В. Жолтовского / Ш. А. Айрапетов. — Москва : Едиториал УРСС, 2004. — 54, [1] с., [20] л. ил. НЕТ В ФОНДЕ ЦБС
 18. Шапіра, С. Ганаровы акадэмік / С. Шапіра // Памяць. Пінск : гісторыка-дакументальная хроніка / [уклад.: В. М. Курсаў, С. Ф. Шапіра ; рэдкал.: Г. К. Кісялёў (гал. рэд.) і інш.]. — Мінск : БелТА, 1998. — С. 504.
 19. Архитектор Иван Владиславович Жолтовский (1867 – 1959) : архит. мастерская-школа И. В. Жолтовского (1945 – 1959) : каталог-путеводитель по фондам музея / Гос. ком. по граждан. стр-ву и архитектуре при Госстрое СССР, Гос. науч. исслед. музей архитектуры им. А. В. Щусева ; [сост.: О. М. Зюскевич, Н. И. Филюкова]. —Москва : [ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре], 1985. — 109, [1] с., [8] л. ил. : портр. НЕТ В ФОНДЕ ЦБС
 20. 27 лістапада – 150 гадоў з дня нараджэння І. У. Жалтоўскага (1867 – 1959), беларускага і расійскага архітэктара // Новыя кнігі: па старонках беларускага друку. — 2017. — № 6. — С. 15—16 (Дадатак).
 21. Штейнер, А. Палладио в России. От барокко до модернизма / Арсений Штейнер // Искусство. — 2015. — № 2. — С. 132—133. НЕТ В ФОНДЕ ЦБС
 22. Харэўскі, С. В. Творчая спадчына архітэктара Івана Жалтоўскага / С. В. Харэўскі // Искусство и культура. — 2013. — № 2. — С. 25—31. НЕТ В ФОНДЕ ЦБС
 23. Крэпак, Б. Неарэнесанс, народжаны ў Пінску : Іван Жалтоўскі і ягоная “любоў на ўсё жыццё” / Барыс Крэпак // Культура. — 2011. — 1 кастрычніка (№ 40). — С. 15 ; 8 кастрычніка (№ 41). — С. 15. НЕТ В ФОНДЕ ЦБС
 24. Духан, И. Классические формы и порядок времени / Игорь Духан // Архитектура и строительство. — 2009. — № 3. — С. 68—74. НЕТ В ФОНДЕ ЦБС
 25. Бырысюк, У. Іх дарогі пачаліся ў Пінску / У. Бырысюк // Пінскі веснік. — 2009. — № 59. — С. 3.
 26. Жолтовский, Иван Владиславович // Википедия : свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki.Жолтовский,_Иван_Владиславович . — Дата доступа: 18.03.2018.
 27. Жолтовский Иван Владиславович // Биографии знаменитостей [Электронный ресурс]. —Режим доступа: http://biografiivsem.ru/zholtovskiy-ivan-vladislavovich . — Дата доступа: 18.03.2018.
 28. Жолтовский Иван Владиславович // База данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://csl.bas-net.by/anews1.asp?id=6699 . — Дата доступа: 18.03.2018.

[свернуть]
Share Button
Яндекс.Метрика